معرفی سرکنسول
معرفی سرکنسول

 

بسمه تعالی

محمدباقر بیگی  

متولد 1341، متاهل و دارای دو فرزند

·       تحصیلات

- لیسانس روابط دیپلماتیک، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، 1366

- فوق لیسانس روابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،1370

- زبان های انگلیسی، فرانسه و آشنائی با زبان عربی

·       سوابق اجرایی

 - 1367، ورود به وزارت خارجه

-  1367، کارشناس میز فلیپین

-  1368، کارشناس میز اندونزی

- 1369، دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلپین، 1369

- 1373، کارشناس امور آسه آن، اداره اول شرق آسیا و اقیانوسیه

- 1375، معاون اداره اول شرق آسیا و اقیانوسیه

- 1377، معاون سفارت جمهوری اسلامی در سئول

-  1381، معاون اداره دوم شرق آسیا و اقیانوسیه

- 1383، مشاور حوزه معاونت آسیا اقیانوسیه

- 1384، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا

-  1387، معاون اداره سوم شرق آسیا و اقیانوسیه

- 1389، معاون اداره اول شرق اقیانوسیه

- 1390، سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی

- 1391، معاون اداره اول شرق آسیا و اقیانوسیه

-  1394، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور

C.V OF CONSUL GENRAL

OF THE I.R. OF IRAN IN PESHAWAR

 

 

Name:                         Mohammad Bagher

 

Surname:                    Beigi

 

Date of Birth:            1962  

 

Bachelor's degree:     Diplomatic Relation (Faculty of Inl Relation), Ministry of Foreign Affairs, 1987

 

Master's Degree:        International Relation, University of Tehran, 1989

 

Marital Status:                        Married, having two children

 

Missions assigned:

 

1988                            Expert in Political Management

 

1989                            Assigned to a Mission, Embassy of the I.R. of Iran in Jakarta (Indonesia)   

 

1990-1994                   Second Secretary, Embassy of the I.R. of Iran in Manila (Philippines)

 

1994                            Expert in ASEAN Affairs, East Asia and Pacific, First Dep

 

1996-1998                   Deputy Director for East Asia and the Pacific, First Dep

 

1998-2003                   Minister Counselor & D.C.M, Embassy of the I.R. of Iran in Seoul (South Korea)

 

2003-2005                   Deputy Director of East Asia and Pacific, Second Dep

 

2005                            Advisor to Deputy Minister for Asia & Pacific

 

2005-2009                   Minister Counselor & D.C.M, Embassy of the I.R. of Iran in Canberra (Australia)

 

2009                            Deputy Director of East Asia and the Pacific, Third Dep

 

2010                            Deputy Director for East Asia and the Pacific, First Dep

 

2011-2013                   Acting Consul General of the I.R. of Iran in Mumbai (India)

 

2013-2015                   Deputy Director for East Asia and the Pacific, First Dep

 

2015                            Consul General of the I.R. of Iran in Peshawar, Pakistan

 

 

 

 

وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر